СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
K 45.052.03

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

К 45.052.03

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 527
від 24 травня 2018 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
– 133 «Галузеве машинобудування» (05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»);
– 132 «Матеріалознавство» (05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та нструменти»).


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ


МАСЛОВ ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри галузевого машинобудування
Кременчуцького національного університету
імені Михайла ОстроградськогоЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:


САЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, доктор технічних наук, професор


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:


Вакуленко Роман Андрійович кандидат технічних наук, доцент


E-mail: k45.052.03krnu@kdu.edu.uaВідомості
про членів спеціалізованої вченої ради К 45.052.03
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, телефон (05366) 3-11-08№  Прізвище, ім`я, по батькові   Місце основної роботи, підпорядковування, посада  Науковий ступінь, шифр, спеціальності, за якою захищена дисертація, із зазначенням шифру спеціальності, в яку вона трансформована, рік присудження  Учене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присудження  Шифр спеціальності 
1 Маслов Олександр Гаврилович(голова)   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри галузевого машинобудування   Доктор технічних наук, 05.05.02 машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 1994р.   Професор кафедри конструювання машин та технологічного обладнання, 2002 р.  05.05.02 
Саленко Олександр Федорович (заступник голови)   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри галузевого машинобудування  Доктор технічних наук, 05.03.07 процеси фізико-технічної обробки, 2002 р.   Професор по кафедрі верстатів і верстатних комплексів, 2003 р.  05.03.01  
Вакуленко Роман Андрійович (вчений секретар)   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри галузевого машинобудування  Кандидат технічних наук, 05.05.02 машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 2017 р.  05.05.02 
Кириченко Андрій Миколайович   Кіровоградський національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри металорізальних верстатів і систем  Доктор технічних наук, 05.03.01 процеси механічної обробки, верстати та інструменти, 2012 р.   Професор кафедри металорізальних верстатів і систем, 2014  05.03.01 
Сівко Володимир Йосипович   Київський національний університет будівництва та архітектури, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри машин і обладнання технологічних процесів  Доктор технічних наук, 05.05.02 машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 1991р.   Професор кафедри експлуатації і ремонту будівельних машин, 1993 р.  05.05.02 
Воробйов Віктор Васильович   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, директор інституту механіки та транспорту, професор кафедри технології машинобудування  Доктор технічних наук, 05.15.09 геотехнічна та гірнича механіка, 1998 р.   Професор кафедри технічної механіки, 2002 р.  05.05.02 
Драгобецький Володимир В`ячеславович  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри технології машинобудування  Доктор технічних наук, 05.03.05 процеси та машини обробки тиском, 2004 р.   Професор кафедри технології машинобудування, 2005р.  05.03.01 
Саленко Юлія Сергіївна   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри галузевого машинобудування  Доктор технічних наук, 05.05.02 машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 2014 р.   Професор кафедри конструювання машин та технологічного обладнання, 2015 р.  05.05.02 
Єлізаров Олександр Іванович   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри електронних апаратів  Доктор фізико-математичних наук, 01.04.10 фізика напівпровідників і діелектриків, 1991 р.   Професор кафедри фізики, 2003 р.  05.05.02 
10  Гейчук Володимир Миколайович   Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського", Міністерство освіти і науки України, професор кафедри конструювання верстатів та машин  Доктор технічних наук, 05.03.01 процеси механічної обробки, верстати та інструменти, 2012р.   Доцент кафедри конструювання верстатів та машин, НТУУ "КПІ", 1996 р.  05.03.01 
11 Нестеренко Микола Петрович   Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Міністерство освіти і науки України, декан будівельного факультету, професор кафедри будівельних машин і обладнання  Доктор технічних наук, 05.05.02 машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 2013 р.   Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, 1995 р.  05.05.02 
12  Іткін Олександр Феліксович   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, старший викладач кафедри галузевого машинобудування  Доктор технічних наук, 05.05.02 машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 2010 р.   05.05.02 
13  Симонова Анастасія Андріївна   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри технології машинобудування  Кандидат технічних наук, 05.03.01 процеси механічної обробки, верстати та інструменти, 2011 р.   Доцент кафедри технології машинобудування, 2016 р.  05.03.01 
14  Ахметова Лариса Миколаївна   ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", завідувач сектора  Кандидат технічних наук,  05.05.02 
15  Хорольська Маріанна Сергіївна   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, старший викладач кафедри галузевого машинобудування  Кандидат технічних наук, 05.03.01 процеси механічної обробки, верстати та інструменти, 2015 р.   05.03.01 
16  Орел Вадим Миколайович   Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, старший викладач кафедри галузевого машинобудування  Кандидат технічних наук, 05.03.01 процеси механічної обробки, верстати та інструменти, 2017 р.   05.03.01 


 

KrNU © 2020